• CALENDAR
  • SOCIETY REPORT
  • HILIGHT COLUMN
  • SPECIAL PROMOTION
  • Ready for Aging Society
    เป็นอันรู้กันว่า โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว นับจากนี้ไปอีก 15-20 ปี (อย่าคิดว่าอีกนานเป็นอันขาด) ประชากรผู้สูงอายุในบ้านเราจะขยับขึ้นเป็น 25-30% เรียกว่าเดินกันมา 100 คน ชราและเป็นส.ว.ซะ...
    ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
    บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 11/1 ซอย 3 ถ.บำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5381-4444 โทรสาร. 0-5381-4457 Email : compasscm@gmail.com