• CALENDAR
  • SOCIETY REPORT
  • HILIGHT COLUMN
  • SPECIAL PROMOTION
  • สำหรับฉบับนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับภาวะชราภาพกันนะครับ   สาเหตุหนึ่งที่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่า “โรคชรา” ก็เพราะว่า ชราภาพไม่ได้เป็นโรคครับ แต่คือความเสื่อมสภาพของอวัยวะ เนื้อเยื่อและเซลล์ของร่างกายตามวัยซึ่งแปรผันตรงกับกาลเวลา...
    ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
    บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 11/1 ซอย 3 ถ.บำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5381-4444 โทรสาร. 0-5381-4457 Email : compasscm@gmail.com