• CALENDAR
  • SOCIETY REPORT
  • HILIGHT COLUMN
  • SPECIAL PROMOTION
  • A Living Legend เรเน่ บูรี
    แชะ!   เสียงชัตเตอร์ลั่นดังเบาๆ ราวกับใบไม้แห้งหลุดจากขั้ว นิ้วเรียวยาวค่อยๆ กระชับกล้องคู่กาย ก่อนจะบรรจงกดชัตเตอร์อีกครั้ง มือเหี่ยวย่นอันเป็นร่องรอยแห่งความชรา ค่อยๆ ลดกล้องถ่ายรูปแบบ...
    ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
    บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 11/1 ซอย 3 ถ.บำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5381-4444 โทรสาร. 0-5381-4457 Email : compasscm@gmail.com