• CALENDAR
  • SOCIETY REPORT
  • HILIGHT COLUMN
  • SPECIAL PROMOTION
  • แม่ปัง-พรรณงาม สมณา
    แม่ปัง-พรรณงาม สมณา ประธานสหกรณ์เครดิตูเนี่ยน 5 ธันวา พัฒนา จำกัด และประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ชุมชน 5 ธันวา   “แม่อายุ 62 ปีแล้ว แต่ยังสนุกกับการทำงานอยู่นะ สิ่งสำคัญที่สุดที่แม่ยึดถือคือ...
    ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
    บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 11/1 ซอย 3 ถ.บำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5381-4444 โทรสาร. 0-5381-4457 Email : compasscm@gmail.com