•  
 • SOCIETY REPORT
 •  
 • SPECIAL PROMOTION
 • HILIGHT COLUMN
  • ขนมจีนน้ำยา
                                                                                                             ...
  • จันทรบูรภาคสนาม
   ชุมชนที่แข็งแรงและงดงามไม่ได้มาเพราะโชคช่วยชุมชนริมน้ำจันทบูรก็เช่นกัน...
  • Editor s Letter
   Congratulations เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลศรีภูมิตําบลสุเทพตําบลช้างม่อยตําบลพระสิงห์ตําบลช้างคลานและตําบลหายยาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ....
  • ประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำ การเดินทางของคนจันทบูร
   ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปีประวัติศาสตร์ของที่นี่...
  • เลาะเลียบชุมชนชื่นชมวิถีคนจันทบูร
   แม้แลนด์มาร์คสำคัญใกล้ๆย่านชุมชนคือ ‘โบสถ์คริสต์เมืองจันท์’ ที่ตั้งอยู่อีกฟากของแม่น้ำจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชมก่อนเดินข้ามสะพานคนเดินเพื่อไปชมชุมชนริมน้ำจันทบูรอย่างไรก็ดีการทอดน่องสัมผัสชุมชนริมน้ำจันทบูรควรเริ่มเดินจากย่านท่าหลวงก่อนจะไปจบที่ท้ายถนนยังย่านตลาดล่างเพื่อข้ามสะพานไปยังโบสถ์คริสต์ซึ่งจะได้อรรถรสในการชมมากกว่าทั้งนี้เราแนะนำให้มาเยือนในยามเช้าๆ...
  • เสรีภาพ =?
   เสรีภาพ =? เมื่อเร็วๆนี้มีการเดินขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแถมคนที่มาร่วมเดินขบวนยังประกอบไปด้วยคนดังจำนวนมากตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีลงมาเลยทีเดียวการเดินขบวนครั้งนั้นเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านการคุกคามเสรีภาพสื่อและยืนยันการสนับสนุนเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจนถึงวันนี้กระแส...
  ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
  บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 11/1 ซอย 3 ถ.บำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5381-4444 โทรสาร. 0-5381-4457 Email : compasscm@gmail.com